Handicap dødbold

Handicap dødbold

Variation af stikbold.

 

 

Handicap-dødbold foregår næsten som alm. dødbold.
Men når man rammes af bolden, dør man ikke med det samme.
I stedet mister man brugen en legemsdel, man bliver handicappet.
Første gang en deltager rammes, mister han/hun brugen af højre arm, anden gang venstre ben, tredje gang højre ben, fjerde gang venstre arm. Efter 4. gang ligger deltageren på jorden som multihandicappet. Bliver en multihandikappet deltager ramt en femte gang bliver deltageren mirakuløst helbredt, og har sin fulde førlighed igen (kan evt. sikres ved at lederen “helbreder” ind imellem).

Alternativt.
Der kan spilles med at hvis man rammer en multihandikappet så bliver den multihandikappede helbredt og spiller nu på hold sammen med sin frelser, den der skød ham/hende.

 

 

Deltagerantal:

5 til 30

Materialer:

En bold

Sted:

Ude og inde.

Download:

-