Lav en af samme slags?

+ Kopier ud fra en beskrivelse!

En deltager fra hvert hold samles, og de vises en lille grangren, som er klippet til på en ganske bestemt måde, idet der tages nogle nåle, sideskud, bark eller noget helt fjerde af hist og her.

Deltageren går nu tilbage til sit hold og forklare hvad han har set. Holdet skal nu lave en gren magen til.

Det glæder om at komme så tæt på grenens udseende som muligt.

Det kan også være andre former for naturskulpturer de skal genskabe.

 

Legen kan også laves som stafet. Hvor hver deltager må løbe frem og tilbage fra stedet, hvor de skal lave et kopi af det de ser og til stedet hvor originalen ligger.

Alle har 3 min. til at lave deres kopi.

Hver deltager må løbe turen frem og tilbage lige så mange gange de føler nødvendigt.

Efterfølgende fremviser deltagerne deres resultat. 

Materialer:

Små grangrene.

Deltagerantal:

3 til 9

Sted:

Ude.