NAVNELEG

GODDAG GODDAG GODDAG

Goddag, Goddag, Goddag.

Dette er ikke en navneleg, men

en leg som kan bruges til at

inddele deltagere i nye hold.

Alle børnene får et tal mellem 1 og 6, alt afhængigt efter hvor mange hold deltagerne skal deles op i. Den

enkelte skal ikke vide hvilket tal de andre har fået. Legen foregår uden at nogen siger noget.

Deltagerne går rundt mellem hinanden. Man skal hilse på de andre ved at ryste den andens hånd det

antal gange, der svarer til det tal, man har fået. Når den ene har rystet hånd, er det den andens tur.

Møder man en person med det samme antal hilsner som en selv, tager man hinanden i hånden og går

rundt, indtil alle med de samme tal har fundet hinanden.

Goddag, goddag, goddag - Variation

Legen leges som Goddag, goddag, goddag men i stedet for at hilse ved at ryste den deltagers hånd man

hilser på, et bestemt antal gange. kan man røre ham på næsen, blinke til ham, rører hans ører, bukke

eller lave en anden bevægelse, det bestemte antal gange.

Deltagerantal: 20 - 36

Materialer:

Små sedler med tal. En til hver

deltager. Forudbestemte hold

og tal til deltagerne, så de

kommer på de rigtige hold. 

Sted:  

Andre navne for legen: