Bolden brænder

Bolden brænder

 

Fangeleg. Fang personen som har bolden.

 

 

Legen leges på et afgrænset areal.

Størrelsen på banen afhænger af deltagerantallet og aldersgruppen.
Afhængigt af deltagerantallet vælges der en til tre fangere.

Et par bolde gives til et to af de øvrige deltagere, som ikke er fanger.

Når legen startes, gælder det om, for deltagerne med boldene, at slippe af med sin bold, for kun de, der har en bold, må og kan fanges af fangerne.

Deltagere, som ikke har en bold og ikke er fangere, må ikke nægte at modtage bolden fra en boldbesider. Boldene må ikke kastes. Den deltager der fanges med en bold i hænderne, bliver ny fanger.
og den gamle fanger får bolden og 5 sekunder til at komme væk fra den ny fanger.

Tip: Da de øvrige deltagere skal holde øje med boldene og fangerne, så er det en god ide at fangerne synliggøres. Giv fangerne en vest eller lignende på, så de skiller sig ud fra de øvrige deltagere

Deltagerantal:

Flere end 5 til 30

Materialer:

bolde.

Sted:

Afmærk et passende areal!

Download:

-