Braille

Franskmanden Louis Braille udviklede grundfiguren til punktskriften. Punktskrift har eksisteret i sin nuværende form siden 1825. 

Alfabetets grundfigur ser sådan ud. Figuren består af to kolonner med tre punkter i hver.

Braille Alfabetet

Ideer til Braille

1. Brug en opslagstavle og tegnestifter som prikker.

Skriv forskellige beskeder.

2. Skriv jeres navn med braille i jeres lejrmug.

Brug en loddekolbe/brændekolbe.

3. Følekims lad deltagerne føle sig frem til en besked.

Beskeden ligger under et klæde.

Herunder føler deltagerne sig frem med fingrene.

Samtidig kan de se på braille-alfabetet og løse opgaven.

4. Hæng balloner op i briellealfabetets grundfigur.

Balloner hænges op i Braille alfabetets grundfugur gange med det antal der er bogstaver i nøgleordet

Deltagerne skal nu skrive en besked eller et nøgleord ved at springe de

overflødige balloner. De kan springe ballonerne med

dartpile eller noget tilsvarende.

Opgaven er løst, når det rigtige ord står skrevet med balloner.

5. Briellebanko

Hver deltager får en udgave af braielle-alfabetet og et A4 papir med 6 store prikker på som viser braielle-alfabetets grundfigur. Hver deltager har ligeledes 5 kopper.

Bankomesteren nævner et bogstav. Deltagerne skal nu arrangere deres kopper ovenpå A4 papiret så det stemmer overens med symbolet for bogstavet i Braiellealfabetet. Når en deltager er færdig råber deltageren ”BANKO” På deltagernes A4 papir står der ligeledes et 7 bogstaver langt nøgleord. Det kan være

K L Ø V E R. Bankomesteren staver nøgleordet, bogstav for bogstav, om og om igen. Hver gang en deltager er den hurtigste til at arrangere sine kopper så de danner det pågældende bogstav og råber ”Banko”, så får han hun lov til at strege det bogstav ud i nøgleordet på sit papir. Den der først har streget hele sit nøgleord ud har vundet. Selvom en deltager har fået streget et bogstav ud, så må denne deltager gerne råbe BANKO på bogstavet, hvis de er hurtigst til at arrangere deres kopper, så forhindre deltageren jo bare at de andre får bogstavet streget ud.

TIP: det er en god ide at bankomesteren har nogle hjælpere til at kontrollere deltagernes bankoplader, så spillet kan afvikles hurtigt.