Symboltagfat

Symboltagfat

Find modstanderholdenes hemmelige symboler.

Deltagerne deler sig ind i to hold. Der skal være lige mange deltagere på hvert hold. Holdene skal kunne genkendes fra hinanden.

Hvert hold får udleveret et symbol. Symbolet er en lille ting, som kan holdes indeni hånden. Symbolet kan være en mønt, en papirklips eller en lille sten. Hvert hold samles og udvælger i al hemmelighed en på deres hold til at være deres hemmelige symbolbærer. Det er selvfølgelig vigtigt at et hold ikke afslører, for de andre hold, hvem deres symbolbærer er. Symbol-bærrene tager deres holds symbol i hånden. De andre holddeltagere knytter ligeledes deres hænder for at skjule deres symbolbæres identitet. Legen leges på et afgrænset område. Holdene stiller sig nu op over for hinanden. Når legen starter forsøger de forskellige holdmedlemmer at fange deltagere fra de andre hold. Når en deltager er fanget, så skal den fangede vise hvad denne har i hånden. Det hold der frøs lokalisere det andet holds symbol har vundet legen.

Deltagerantal:

Gerne flere end 20

Materialer:

Små symbolder. Veste tørklæder eller hatte, så holdene kan se forskel på hinanden.

Sted:

Ude. På et stort åbent areal.

Download:

-