Temaet dolkebevis

Om øksen

Hvis børnene skal have et dolkebevis, så må det gerne foregå lidt højtideligt. Børnene skal fornemme at det at have et dolkebevis er en tillidserklæring, og det kræver at de skal udvise et ansvar når de bruger dolken. Dolkebeviset skal således  ikke bare erhverves ved at man et kvarter af spejdermødet snitter i en pind.

Forslag til instruktion i Dolk, sav og økse:
Dolkebeviset i sig selv er egnet til de 7 til 9 årige
Dolk, sav og øksebeviset er velegnet til de 9 til 12 årige
ligesom en grundig instruktion i håndtering af værktøjet til kulsø-pionering er velegnet til børn fra 12 år og op.

Brug af øksen - Sikkerhed - vedligeholdelse

Brug af Øksen.

Spejdere bruger generelt to forskellige typer økser. Den store flækøkse, som også kaldes en hammer. og skovøksen. En mindre, men stadig en grov økse.
- Begge økser bruges til at flække træ langs med træets årer.
- Øksen kan og må ikke bruges til at hakke træet over på tværs af årene - Det kann en økse selvfølgelig godt, men en sav er et bedre redskab til opgaven. Bruger man skovøksen, er små kviste og grene undtaget. men er grenene større end de kan hugges over i et let hug fra øksen skal der bruges en sav i stedet.
- Hugges små grene og kviste over med øksen, pladsers de på huggeblokken således at huggestedet er understøttet af huggeblokken.
- Er brændestykket tungere end øksehovedet og sidder hovedet fast på brændet, kan det være en fordel at vende øksen således at man hugger øksehovedet ned i huggeblokken først og brændet bliver trykket ned mod æggen af øksen efterfølgende. Så udnytter man vægten fra brændet til at flække med og ikke vægten fra øksehovedet.
- Øksen må kun anvendes på en huggeblok.
- Man må aldrig hugge øksen i jorden eller bruge øksen som hammer, også selvom den store flækøkse kaldes en hammer.

Sikkerhed med øksen.
- Øksen må kun anvendes på en indrettet huggeplads.
- Der må ikke stå personer foran eller bagved personen, der anvender øksen eller i dens tænkelige bane, hvis øksen smutter eller hovedet ryger af.
- Man må aldrig anvende en økse med et løst hoved.
- Man må kun anvende øksen, hvis man har en egnet huggeblok, hvorpå man sikkert kan anbringe sit brænde.
- Hugger man med øksen skal vedkommende have spredte ben.
- Hvis man er træt bør man stoppe med brændekløvningen, da man nemt kan blive uforsigtig.
- Når øksen ikke bruges pladsers den et forsvarligt sted, evt. i et stativ til formålet. Pladsers øksen i huggeblokken når den ikke anvendes hugges øksen så langt ned i blokken at hele æggen på øksen ikke er synlig.
- Bærer du en tung økse, skal du bærer du den i hovedet, med æggen væk fra dig selv med skaftet opad.
- Øksen må ikke hugges i jorden.
- Sørg for hovedet altid sidder ordentligt fast på øksen.
- Der må ikke være hakker i æggen på øksen
- Skaftet på øksen må ikke være flækket eller splintret.
- Skal øksen ligge til opbevaring, så pakkes øksens hoved ind.

 

Vedligeholdelse.
- Sørg for hovedet altid sidder ordentligt fast på øksen, hvis ikke skal det laves.
- Der må ikke være hakker i æggen på øksen. Hvis der er hakker i æggen, så skal den slibes.
- Skaftet på øksen må ikke være flækket eller splintret. Er der synlige brud eller slitage på æksens skafte, så skal det skiftes.
- Øksens hoved, skuldre og æg må ikke være slebet asymmetrisk. det gælder for alle flækøkser.
- Hvis øksen skal slibes, gøres det i en 20 graders vinkel. Det gøres ved at man holder øksens hoved stille og bevæger slibestenen eller filen.
- Tør øksen af efter brug
- Giv øksen olie efter brug.
 
Opgave.
- gennemgå reglerne.
- vis I kan bærer en økse korrekt.
- opstil en sikker huggeblok.
- kontroller om de udleverede økser er i orden til at hugge med.
- Brug øksen i praksis. Hug brænde.