Leg som starter i en rundkreds

Bang

Bang

Tænk hurtigt!

Skyd din nabo først.

Deltagerne stiller sig i en rundkreds med en deltager i midten.

Personen i midten peger pludseligt på en af deltagerne i kredsen og siger "BANG!" Deltageren besvimer

(dukker sig hurtigt) og lægger sig på gulvet.

Deltagerne på hver side af den besvimede skal nu hurtig få "skudt" den anden, ved at pege på hinanden

og sige "bang".

Den person der først bliver skudt, lægger sig på gulvet og er død. Den døde går ud af legen.

Den besvimede rejser sig op efterfølgende og er stadigvæk med i legen.

Personen i midten skyder igen en ny deltager, som besvimer og lægger sig på gulvet osv.

Lav evt. en duel mellem de to sidste deltagere. De to deltagere skal stå med ryggen til hinanden. Hver

gang facilitatoren siger et tal, så skal de tage et skridt væk fra hinanden. De to duellerende må først

vende sig om og skyde på hinanden idet der nævnes et tal, der kan deles i hele tal med 7.

 

Facilitatoren kan sige "5 - 34 - 12 - 14(Bang). Den hurtigste vinder. 

Hvem er: "Last mand Standing"

Billy - Billy - Bob

Deltagerne stiller sig i en rundkreds. En deltager stille sig i midten af denne rundkreds. Personen i

midten peger på en tilfældig person i kredsen og siger "Billy-Billy-Bob". Personen der bliver peget på skal

nå at reagere og sige "Bob" inden den anden har sagt "Billy-Billy-Bob" Når personen i kredsen ikke det,

så skal denne person i midten. Personen i midten kan også forsøge at snyde en i cirklen ved at pege og

sige "Bob". Personen skal ikke svare på dette, lader personen i cirklen sig snyde og svarer personen

alligevel, så skal den der peges på ind i midten af cirklen og legen fortsætter.

Tip:

Øg farten på legen i takt med at deltagerne bliver bedre.

Personen i midten kan også pege på en deltager i cirklen og sige "Bang". Personen der bliver peget på

skal dukke sig og de to personer som står, på begge sider skal pege på hinanden, hen over hovedet på

den der dukker sig og sige "Bang". den der skyder langsomst, skal ind i midten. 

Deltagerantal: 9 - 36

Materialer:

Sted: 

Andre navne for legen:

"Last man standing"

"Shoutout"

"Billy, Billy, Bob"