Samarbejde

Rørledning

Deltagerne skal danne en rørledning.
Rørledningen skal bruges til at trille en marmorkugle/glaskugle uhindret via rørledningen fra start til slut. Startpunktet kan være et fast punkt som enden af det første rør i rørledningen skal ligge på. Startpunktet skal da være hævet et stykke over slutpunktet.
Deltagerne får blot at vide, hvor start og slut er.
Til at lave rørledningen udleveres der et stykke rør til hver deltager.
Rørstykkerne er delt på langs, som tagrender.
Alle de udleverede rørstykker skal bruges til at løse opgaven.
Rørene skal have varierende længde fra mellem 10 cm til 2 meter. Hvert rør må kun lægges i forlængelse af hinanden ude i enderne af røret.
Rørene skal ligges eller holdes i forlængelse af hinanden for at danne rørledningen.
Deltagerne skal bygge/holde rørstykkerne således at instruktøren blot skal ligge marmorkuglen op på rørledningen ved start og derefter skal kuglen selv kunne trille uhindret frem til slut. Slutpunktet er en spand som kuglen kan trille ned i.
 
Holdet får 5 minutters planlægningstid. Derefter skal opgaven udføres. Og instruktøren skal kunne lægge kuglen op i rørledningen ved start, og derefter skal kunne konstatere at den ved egen hjælp triller ned i spanden ved slutpunktet.
Variationer - regler som kan tilføjes efter behov:
- På banen mellem start og slut kan der være forhindringer holdet skal udenom.
- Holdet kan få udleveret flere rørstykker end der er deltagere. Derved skal de være kreative til at holde og understøtte de forskellige rørstykker. Alle udleverede rørstykker skal selvfølgelig bruges.
- Der kan besluttes om hvorvidt at holdet må bruge hjælpemidler til at løse opgaven eller kun deltagerne selv.
- Startpunktet og slutspanden kan som ekstra udfordring kun stå to meter fra hinanden i hvert sit hjørne af en firkant som er
 2*2 meter. Holdet må kun lave deres rørledning indenfor firkanten. Deltagerne får udleveret lange rørstykker til denne opgave.
- Højdeforskellen mellem start- og slutpunktet kan være meget lille for at øge sværhedsgraden.
- Rørledningen skal/skal ikke have fysisk kontakt med start og slutpunkterne. De skal blot holdes over bestemte anviste punkter.
- I stedet for at bruge en kugle kan der bruges vand.

Rørledning 2

Hvert hold får udleveret en tennisbold. Hver deltager på holdet får udleveret et stykke 110mm vandrør på ca. 60cm. Holdet skal ved hjælp af vandrørene transportere en tennisbold fra punkt A til B gennem vandrørene ved at sætte vandrørene i forlængelse af hinanden. Når en deltager har bolden inden i, sit vandrør, så må denne deltager ikke flytte fødderne.

Vandrørene kan være perforeret så deltagerne kan se når bolden er inden i sit rør. Det kan gøres ved at bore en række huller i røret, i en lige linje, i hele rørets længde. Er der ikke huller i røret, så vil det øge sværhedsgraden for øvelsen betydeligt.

Holdet skal forsøge at transportere bolden på forskellige måder med vandrørene.

-Som en åben opgave, hvor holdene selv finder et system.

-Hvor deltagerne på holdet kun må have rørene over deres hoveder.

-Hvor alle skal have rørene mellem deres ben.

De enkelte øvelser kan gøres nemmere eller svære. nemmere ved, at alle må bruge hullerne i rørene, så de kan se bolden idet den ruller gennem rørene. Legen kan ligeledes gøres svære ved, at ingen må kunne se gennem hullerne i rørene for at kunne se bolden inden i rørene.

Deltagerantal: 5 - 9 deltagere. Gerne flere hold, som konkurrerer mod hinanden.

Materialer: 110mm plasticrør (PP), Et pr. deltager.

Tennisbold. En spand, hvor bolden skal transporteres til (punkt B)

Sted: Ude, men kan laves inde.

 

 

Deltagerantal: 4 - 7

Materialer: En lille, men tung kugle eller vand. Rørstykker i forskellig længde, som er halveret i to dele på langs.

Sted: