Leg som starter i en rundkreds

Kongeløb

Kongeløb

Legen er en variation af kongens

efterfølger.

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

Hver deltager markerer sig sin plads i cirklen med et tørklæde eller lignende.

Der udvælges en konge. Det er underordnet hvor i cirklen kongen står.

Kongens markerer dog ikke sin plads i cirklen.

Kongen løber nu rundt om rundkredsen og prikker en eller flere af de andre deltagere på ryggen. Det

bestemmer kongen. Deltagere som er blevet prikket på ryggen, skal følge efter kongen i alt hvad han

gør, lave de samme bevægelser osv. mens han løber rundt. 

På et tidspunkt stiller kongen sig på en af de ledige pladser i cirklen, For de øvrige deltagere gælder det

nu om at få en af de ledige pladser i cirklen. Den der ikke får en plads skal være ny konge.

 

Tip: Det kan være en god ide at en legeleder har en fløjte, der kan fløjtes i, hvis kongen løber for meget

rundt inden han stiller sig på en plads. Det er især velegnet til de mindre børn.

Når fløjten lyder, skal kongen begynde at finde en plads i cirklen.

Deltagerantal: 12 -36

Materialer: Ingen. Men gerne en fløjte.

Sted:

Andre navne for legen: