Ballon!

Airbag

Holdet får til opgave at lave en "airbag" af balloner. Airbaggen skal kunne løfte en deltager fra holdet.
Til opgaven får holdet udleveret mellem 50-100 balloner og to ruller tape.
Holdet må nu selv konstruere formen på "airbaggen" og eksperimentere med hvor meget ballonerne skal fyldes med luft for at de har den optimale styrke.

Tip: Udlever et 4 store skraldesække til konstruktionen af "airbaggen" hvis det er for svære kun med ballonerne og tapen.

Ballonerne puttes i sækkene, så er de lidt lettere at holde styr på og de får en lidt højere brudstyrke.

Tip: Mål volumen kontra styrke
Holdene kan lave et forsøg med hvor mange kilo en oppustet ballon kan bære og hvor mange kilo en halvt oppustet ballon kan bære. Det vil kræve en stor spand med litermål, som er fyldt med vand.

Prøv at justere jeres brug af balloner. Brug kun de balloner som er nødvendige i forhold til jeres beregninger. 

Personens vægt/Ballonernes brudstyrke=balloner som skal bruges. 

Deltagerantal: 3 - 7 deltagere pr. airbag.

Materialer: 100 balloner og 2 ruller tape pr. hold. Skraldeposer. Evt materialer til at udregne brudstyrke på ballonerne.

Sted: Inde. Et rum hvor der er plads til alle holdene.

Andre navne for legen: Ballonseng.