Leg som starter i en rundkreds

Rør bjørnen

Rør bjørnen

Vær hurtig på benene og rør

bjørnen uden at den rører dig.

Deltagerne stiller sig i en kreds. I midten af kredsen står der to deltagere, en bjørn og en er

domptør (bjørnetrækker). 

De holder i hver sin ende af et halv meter langt reb.

Bjørnetrækkeren skal stå stille og holde bjørnen.

Deltagerne i kredsen skal nu røre bjørnen uden selv at blive rørt af bjørnen eller bjørnetrækkeren. Når en

deltager har rørt bjørnen tre gange bliver han bjørn og der vælges en ny bjørnetrækker.

Deltagerantal: 12 - 36

Materialer:

Et stykke reb

Sted: 

Andre navne for legen: