Orientering

Billeder og fotografier til orienteringsløb

Billeder og fotografier til orienteringsløb

Her er der flere måder at bruge billeder og fotos på i forbindelse med orienteringsløb.

Billeder og fotografier til orienteringsløb

Den klassiske spor-leg handler om at følge pinde eller sten på jorden. Internationale spor tegn har desværre den ulempe at sporene nemt bliver ødelagt eller falder i et med naturen og den uopmærksomme patrulje overser tegnene. Som alternativ kan der bruges billeder af den rute som holdene skal følge.

billeder af ruten som holdet kan gå kan bruges på flere forskellige måder i forbindelse med et løb

1) Holdene starter løbet med et billede, ruten er derefter fotograferet således, at, det første billede er af sporet fører til en ny placering (typisk i det første billedes midtpunkt) fra hvor det næste foto er taget, hvilket fører til næste punkt på ruten, og så videre.

Billederne kan hænges langs ruten eller kan udgives som en billedserie på et par stykker papir

Sværhedsgraden for billede-o-løbet kan varieres, f.eks. ved hjælp af, kameravinkler, zoom, teleoptik og/eller ved at arrangere billederne i uorden.

2) Hvis holdene er bekendte med området kan der ved hver post være et billede der fører til den ny post. Billederne tages af let genkendelige steder, hvor man så placere posterne. Holdene finder så selv frem fra post til post.

3) Billederne som holdet får udleveret, kan være af steder som refererer til signaturen på et kort. Det kan være de får et billede af en togoverskæring. Holdet må således finde en togoverskæring på deres udleverede kort for at finde posten. Det vil ligeledes øge holdets kendskab til kortsignaturer.

4) Holdet kan finde posterne ved hjælp af billeder, men de kan ligeledes MMS billeder hjem til deres leder/postansvarlig med selfies af holdet som står på det sted hvor posten hænger. Holdet får således SMS eller MMS-opgaver og billeder til næste post.

5) Der kan ligeledes laves et panoramabillede fra posten! – Hvor er jeg. Her kan man placere posten meget præcist.

6) Der kan ligeledes laves en digital rævejagt. Der kan MMS et nyt billede til holdene for hver 10 minut. Holdene skal nu fange afsenderen af billedet, som fjerner sig fra stedet efter 5 minut fra det sted som billedet er taget og SMS er afsendt.

7) for de mindre børn, så kan det være en sjov udfordring i sig selv hvis billederne er taget på forskellige eller andre årstider end den hvor de er ude på løb. 

Deltagerantal: 

Det afhænger af dit billed-o-løbs størrelse!

Materialer: Et godt kamera helst med en god zoom linse og en computer, så der er mulighed for billedredigering. Evt. plastik lommer. Diverse materialer til poster.

Sted: