Leg som starter i en rundkreds

Zip Zap Spoing

[zip, zap, spiong]

Deltagerne står i en cirkel og

sender lyde til hinanden. bruger

man de forkerte lyde så går man

ud af legen eller så modtager

man en straf.

Alle deltagere står i en rundkreds.

Deltagerne skal folde hænderne og strække pegefingrene så det ligner at de står med hver deres pistol.

Deltagerne skal nu sende en lyd til hinanden. En tilfældig starter. 

Sender personen lyden til den person, som står til højre eller venstre for en, peger personen på

vedkommende og siger "ZIP". 

Sender man lyden til en, som er ”overfor” peger man på vedkommende og siger "ZAP".

Nægter personen som får tilsendt lyden at modtage lyden, siger personen der peges "sporing" og lyden

går tilbage til afsenderen. I modsat fald sender man den videre med ZIP til en nabo eller ZAP til en der

står rundt i kredsen.

Kommer en deltager til at farer vildt i om der skal siges "ZIp, Zap eller Sporing" udgår personen af legen.

Nøler en person og ikke skynder sig at sende lyden videre udgår personen ligeledes af legen.

Sender en person lyden tilbage til afsenderen af lyden skal der altid siges "sporing".

Legen slutter når der er to tilbage i rundkredsen.

Materialer: Ingen.

 

Alternativ leg: Svuish, Bang, spiong

Alle deltagerne stiller sig i en cirkel så alle kan se alle.

Deltagerne som starter legen skal Lave et pendulsving med højre arm mod personen til højre for sig.

Samtidigt med at personen laver et pendulsving til højre siger personen "Svuish". Personen til højre

sender nu pendulsvinget videre til den næste, med et ”svuish”, som sender den videre, indtil den er

kommet hele cirklen rundt.

Deltagerne Sender "Svuish" rundt et par gange, indtil alle er fortrolige med dette.

Nu indføres den næste bevægelse, et "Spoing". Et "Spoing" får "Svuish" og pendulsvinget til at skifte

retning. Et "spoing" laves ved, en person vender dig mod personen der sender "Svuish" til sig mens

personen, skyder maven frem og trækker armene tilbage, mens han/hun højt siger "spoing" (som en

bold der bliver sendt tilbage af en tennisketcher). "Svuish" skifter nu retning sammen med

pendulsvinget som nu foretages med venstre arm.

Når deltagerne er fortrolige med dette, kan der indføres et "Bang" i legen. Med et bang kan man sende

beskeden tværs over cirklen. Man kan ikke bruge et "Bang" på personer ved siden af én, da man her skal

bruge "Svuish" eller "Spoing". Et "Bang" laves ved at man sigter med en finger, som en pistol, på en

person på den anden side af cirklen og siger "bang". Et bang kan kun sendes, når man modtager et

"Svuish" eller "Spoing".

Deltager der kludre i legen udgår af legen. Legens tempo øges gradvist.

Legen leges på tid eller indtil der kun er tre deltagere tilbage.

Tip: Hvis deltagerne er rigtig dygtige, kan der tilføjes flere regler. Der kan kører flere "Svuisher" rundt i

cirklen på samme tid.

IDer kan introduceres flere lyde, f.eks. et "Zak", som betyder at beskeden springer en person over.

Gør legen sværere. F.eks. kan man bytte plads med den man "Bang´er".

En deltager kan også dukke sig, når man modtager et "Svuish" eller "Spoing", hvilken betyder at

beskeden ryger videre til personen på den anden side af den der dukker sig.

 

Alternativ leg: Hønsegård eller "Kykeliky"

Legen minder om zip, zap, spoing men leges med lydene fra en hønsegår og andre fagter.

Deltagerne stiller sig i en cirkel. Det er en god ide at der er lidt mellemrum mellem deltagerne.

En starter med at sende et ”gok” rundt i cirklen(man skal naturligvis forestille sig man er en kylling der

”gokker”) sender man et ”gok” rundt i cirklen så holder man samtidigt hånden op foran ansigtet, samler

pegefinger og tommeltot og ser gennem hullet, og fører hånden fremad mod den der skal modtage

”gokket.”

Har man lyst til at sende ”gokket” den anden vej rundt i cirklen, eller tilbage til personen ”gokket” kom

fra, når man modtager et ”gok” så hopper man så højt op i luften med hænderne over hovedet mens

man råber ”kykkeliky,” som en glad kylling. Den person der lige har haft ”gokket” skal nu sende ”gokket”

en anden vej rundt i cirklen.

Vil man sende ”gokket” på tværs af cirklen over til en anden deltager, så ”gokker” man to gange efter

hinanden, mens man kigger på den deltager der skal modtage ”gokket”. Personen på den anden side af

cirklen må nu selv bestemme om han/hun vil sende det den ene eller anden vej rundt i cirklen, eller

sende ”gokket” på tværs af cirklen til en tredje person.

Modtager men et ”gok” og gerne vil springe sin sidemand over i cirklen, så han/hun ikke modtager

”gokket” så skal man dreje rundt på et ben mens man råber et langt ”sqaaaaarg” som en høne der bliver

forskrækket.

Er der en der laver fejl i fagterne så gør de andre deltagere opmærksom på dette, ved at pege på

personen og sige ”pip, pip, pip, pip…. Personen der lavede fejlen skal nu løbe en tur rundt om

hønsegården/cirklen mens vedkommende basker med armene og ”pludre” ”Pludr, Pludr, Pludr…….” Som

en høne. De andre i cirklen fortsætter legen.

Tempoet på legen øges gradvist. Hvis der er nogle der nøler og ikke får sendt ”gokket” videre i cirklen

hurtigt nok, så ”Pippes” de ud af de andre og får en tur omkring hønsegården/cirklen.

Hvis deltagerne bliver rigtigt dygtige, så kan der sendes flere ”gok” rundt i cirklen på samme tid.

Der kan sagtens lave flere/andre fagter til legen.

Deltagerantal: 9 - 20

Materialer:

Sted:

Andre navne for legen:

Hønsegård.

Kykkeliky

[Svuish, Bang, spiong]