Leg som starter i en rundkreds

Tre mænd høj

Tre mand Høj

Fangeleg, hvor deltagerne stiller

sig i en indre og en ydre cirkel.

Deltagerne stiller sig i en rundkreds, to og to bag hinanden. Der skal være god afstand mellem parrene.

Parrene danner således en indre og en ydre cirkel. Deltagerne skal vende mod cirklernes midte, så de

kigger ind mod centrum. Der udtages 2 deltagere. En til at være "fanger" og en deltager til at være

"løber". Når fangeren fanger løberen, så bliver løberen ny fanger. Løberen kan søge ”helle” ved at stille sig

foran et af parrene i rundkredsen. Derved bliver den bageste i parret ny løber. Fanger og løber må kun

bevæge sig indenfor den yderste cirkel under legen.

Variation: Stjæle plads!

Deltagerne danner par, to og to. parrene ligger sig spredte på gulvet. To deltagere vælges. En til fanger

og en til løber. Fangeren skal forsøge at fange løberen. Løber skal forsøge at redde sig fra fangeren ved at

lægge sig ved siden af et par på gulvet. I det øjeblik løberen lægger sig, bliver deltageren, han lægger sig

ved siden af, den ny løber. Fangerens mål er nu at fange den ny løber, som igen skal redde sig ved at

finde et nyt par at lægge sig ved siden af. Fanger og løber må ikke springe over par, som ligger på gulvet.

Variation: Når Deltagerne er fortrolige med legen, så kan legen leges med have flere fangere.

Deltagerantal: Minimum 12

Materialer: 

Sted:

Andre navne for legen: