Kommunikation

Start og stopsignalet

Deltagerne står spredt rundt på gulvet. Deltagerne deles på midten af lokalet. Deltagerne på venstre side udpeges som hold A og højre side er hold B. Instruktøren fortæller, at deltagerne fra hold A skal gå rundt på hele gulvet, meget gerne ind imellem deltagerne på hold B. Hold A begynder at gå rundt når instruktøren klapper. Efterfølgende når instruktøren klapper igen, så skifter det, så til at hold B går rundt og hold A står helt stille. Instruktørens klap skal virke som der bliver trykket på en kontakt, idet alle A'erne stopper på samme tid og alle B'erne sætter i gang samtidigt. Når deltagerne har prøvet dette nogle gange, siger Instruktøren til deltageren, at nu skal det gøres uden at der bliver klappet. De to teams skal selv prøve at se, om de kan følges ad og skifte uden overordnet styring. Det kan være en god ide at starte med at A'erne er i den ene side af lokalet og B'erne i den anden før holden blander sig.

Deltagerantal: 6 - 36.

Materialer: 

Sted:

Andre navne fra øvelsen: