WWW.IDESPEJD.DK

Frimurerkoden

Frimurerkoden – The Free mason cipher er også kendt som the pigpen code, som kan oversættes til noget i retningen af grisestikoden. Koden er også af børn kendt som Juniorkoden, firkantkoden, tic tac toe cipher eller kryds og bolle koden pga. kodens udseende. Spejdere kender måske mest koden som juniorkoden. Juniorkoden er frimurerkodens danske navn og udseende. Frimurekoden er oprindelig engelsk. Og her bruges der 26 bogstaver. I Juniorkoden bruges det danske alfabet med uden W og Å,  og med Æ, Ø . I alt 27 bogstaver.

Frimurekodens engelske og danske udseende

Frimurerkodens engelske udseende. The Free Mason Cipher.

Juniorkoden. Frimurerkodens danske navn og udseende.

 

Leg med frimurekodens grafiske udtryk

Frimurerkoden Har et let genkendeligt grafisk udtryk. Samtidigt er koden simpel og logisk opbygget. For at komplicere koden lidt, så kan man lege med kodens grafiske udtryk.

Cirkler istedet for firkanter!

Hvert ord skrives i en udadgående spiral. Det første bogstav/sumbol skrives større end de andre for at markere, at her starter koden.

Kryds og tværs! Rubrikkerne bruges som skabelon for koden.

Juniorkoden kan ligeledes gemmes lige for næsen af en. Som her skrevet, gult i gult, i månen på et billede. Billedet står frit fremme. Det er kun den opmærksomme, der ser koden.

Kunstværket ses udefra og ind. Start med blå. Derefter grøn. Hvert ord får deres egen firkant. bruge forskellige farver til hvert bogstav i ordet. hvis der skal løses en sætning, så sættes "billederne/firkanterne" sammen som i et kludetæppe.

 

Leg med frimurekoden

LEG: "Som kinesisk hvisken"

Frimurekoden kan laves som en form for kinesisk hvisken. Alle deltagere, på nær en, får bind for øjnene. Deltagerne skal stå på en lang række. Den som ikke har bind for øjnene skal stå sidst i rækken.

En instruktør skal sende et kort ord med frimurekoden, til den første i rækken som derefter sender den ned i rækken af blinde deltagere. Den sidste deltager, som ikke har bind for øjnene skriver den sendte kode ned. Når hele koden er sendt og modtaget, så kan alle på holdet fjerne deres bind for øjnene og løse koden sammen. Måden koden sendes på er, at alle står med en hånd fremme med håndfladen op.  Instruktøren "tegner" nu et bogstav fra frimurekoden, med sin finger, i hånden på den første deltager. Derefter sender den ene blinde deltager bogstavet til den næste, ved at "tegne" bogstavet/frimuresymbolet for bogstavet i hånden på den næste, indtil bogstavet kommer ned til den seende, som så skriver bogstavet ned.

Den seende kan stå med ryggen til de andre indtil han selv skal modtage bogstavet. Når han selv modtager bogstavet, så kigger han selvfølgelig væk fra den hånd, hvori han modtager frimurekoden.

Kodeordet sendes således, bogstav for bogstav, gennem rækken deltager for deltager.

Instruktøren hjælper de blinde med at finde hinandens hænder når de skal ”skrive på hinanden.”

Deltagerne kan også "tegne" koden på ryggen af hinanden.

Til denne leg bør man bruge den engelske frimurekode: free mason ciper. - Den seende bør have en Nøgle til den kode der anvendes.

Man kan også bruge den almindelige morsekode.

PS:

Som udgangspunkt er det altid vigtigt at dem, der skal løse koder, har den rigtige nøgle til koderne.

Der findes ofte flere udgaver af koderne. Som eksempel er der minimum tre forskellige udgaver af frimurekoden.