Pip pip

+ Kan hønemor genkende sine kyllinger på deres [pip]?

Deltagerne sidder i en cirkel. En Deltager står i midten af cirklen med bind for øjnene. Personen, med bind for øjnene er hønemor. Hønemor skal finde sine kyllinger. Hønemor går rundt i cirklen og sætte sig tilfældigt i en eller andens skød. 

Nu siger hønemor.: ”Er du min lille kylling. Pip for mig”

Den person, som har hønemor på skødet skal derefter begynde at pippe som en lille kylling. Dette i enhver toneart overhovedet for at sløre hvem kyllingen er. Kan hønemor sige hvem der pippede, bliver kyllingen til hønemor og skal i midten. Gætter hønemor forkert skubber kyllingen hønemor væk og hønemor skal lede videre indtil hun finder sin kylling.

Hver gang der skiftes hønemor, får hønemor en rundtur af en leder for at gøre legen lidt svære.

Materialer: 

Ingen.

Deltagerantal:

6 - 20

Sted:

Ude og inde

Andre navne for legen:

Hønemor