KAMPLEG

RYGBRYDNING

Rygbrydning

Ryg mod ryg gælder om at

skubbe din modstander væk.

Deltagerne stiller sig to og to med ryggen mod hinanden og griber den anden med armene så man

kroger hinandens arme fast med sine.

Det gælder nu om at skubbe den anden forlæns - tilbage for dig, et bestemt stykke vej for at have

vundet.

 

Rygbrydning - Holdvis

Leges som rygbrydning men her deles deltagerne ind i hold.

Holdene stiller sig med hinanden under armene, i armkrog, med ryggen til det andet hold. De skal nu

skubbe det andet hold tilbage.

Deltagerantal: 2

Materialer: 

Sted: Inde og ude

Andre navne for legen: