Lad kartoflen gå

En heldig kartoffel

Formentlig kommer udtrykket »en heldig kartoffel«, som betyder; en person der er yderst heldig, fra denne gamle sømandsleg »lade kartoflen gå«. Hvor en lille genstand, typisk en kartoffel, gik rundt fra mand til mand i en rundkreds, mens en person i midten forsøgte at få fat i den. Hvis det mislykkedes personen at få fat i kartoflen, så sagde man, at denne var en heldig kartoffel!

 

Deltagerne stiler sig i en rundkreds. En person er den´, og stiller sig i midten af rundkredsen.

En i rundkredsen får udleveret en kartoffel. Kartoflen skal nu sendes rundt i kredsen fra mand til mand. Den´ skal forsøge at få fat i kartoflen.

Legen ligner lidt legen >>smørklat<<. Hvordan reglerne var originalt til legen, vides ikke med sikkerhed, men det har sikkert været med lige så  mange andre lege, at der har været flere forskellige regelsæt fra båd til båd og fra egn til egn.

Varier legen med at fjerne og tilføje forskellige regler.

Ideer til forskellige regler.

Deltagerne i kredsen må ikke bevæge deres fødder. De skal holde deres plads i kredsen.

Deltagerne må ikke kaste med kartoflen.

Kartoflen må kun afleveres i en´ retning i rundkredsen.

En kartoffel må ikke være hos en deltager i mere end 15 sekunder.

Kartoflen må ikke gemmes fra deltageren som er den´.

Kommer kartoflen hele vejen rundt i kredsen, uden at den´ får fat i kartoflen, så vanker der en bod/straf til den der er den´ og der vælges en ny til at være den´.

Materialer: 

Kartofler.

Deltagerantal:

8 - 20

Sted:

Ude og inde. 

Andre navne for legen:

En heldig kartoffel