Kommunikation

Zoom

Deltagerne får hver udleveret et billede fra billedbogen "Zoom" af kunstneren Istvan Banyai. 
Bogen består af 30 billeder hvor hvert billede er et delvist uddrag(zoom) af det næste. De billeder der bruges til øvelsen, skal ligge i naturlig forlængelse af hinanden i billedserien. Hvis der er 9 deltagere, skal der bruges 9 billeder. Billede universet bevæger sig fra en hane til det ydre rum - dette ved deltagerne ikke og skal ikke instrueres i dette.
Deltagerne må kun se på deres eget billede.
De skal nu finde ud af hvordan billederne relatere til hinanden og i hvilken rækkefølge.
De skal således placere billederne/ sig selv, i den rigtige rækkefølge.
Deltagerne må under øvelsen kommunikere frit for at finde frem til løsningen på problemstillingen.
 
Billederne tages fra bogen og lamineres enkeltvis.
Uddel ét billede per person.
Forklar, at deltagere kun må se på deres egne billeder og skal holde deres billeder skjult fra andre.
Deltagerne skal tilskyndes til at studere deres billede indgående, da det indeholder vigtige oplysninger til at løse problemstillingen. 
Udfordringen er som sagt, at deltagerne skal pladser billederne i den rigtige rækkefølge uden at se på hinandens billeder.
Deltagerne vil generelt bevæge sig omkring mellem hinanden og tale samme to og to for at se, om deres billeder har noget til fælles. Sommetider, vil en dog tage lederskab samle gruppen kollektivt for at prøve at forstå den overordnede historie som en gruppe.
Når gruppen mener, at de har alle billederne i rækkefølge (sædvanligvis efter ~ 10 minutter), kan billederne blive fremvist for at blive set af alle.
 
Når alle fremviser billederne, bør de ligges i den rigtige rækkefølge så alle forstår den overordnede historie i billederne.
Evaluering
- Hvorfor var det svært at få historien sammen? 
(alle havde et stykke, men ingen havde det store billede)
- Hvilken type kommunikation blev brugt i forsøget på at løse problemet?
- Hvilken kommunikation metoder kunne have fungeret bedre? f.eks. Forestil dig, hvis i starten, havde gruppen taget sig tid til at lade hver person beskrive hans / hendes billede til resten af ​​gruppen. Hvad ville der være sket så? Ville løsningen været blevet fundet hurtigere? Hvorfor gjorde i ikke det??
- Har du prøvet at forestille dig hvordan andre opfatter din kommunikation.  (Taler du indforstået eller overlegent/bedrevidende til andre)
-Hvilken slags lederskab blev brugt til at løse problemet?
-Hvem var lederne? Hvorfor?
-Hvilken ledelsesstil kunne have fungeret bedst?
-Hvis du skulle tackle en lignende aktivitet igen, hvad tror du denne gruppe kunne gøre anderledes?
-Hvor ses samme måde at kommunikere på svarer til denne aktivitet?

Deltagerantal: 5 -9

Materialer: Deltagerne får hver udleveret et billede i en billedserie. De skal nu finde deres placering i rækkefølgen af billeder ved kun at tale sammen om hinandens billeder. 

Sted: Ude- aktiviteten larmer

Andre navne fra øvelsen: