Orientering

Instruktionsark

Kompas Instruktionsark

Instruktionsark til kort og kompas.

Kompasset. Målestoksforhold. Ækvidistance

Kompasset. Ny og gammel-grader. Brugen af!

Kortforståelse. Udmåling

Signaturer.

Kort og vejvalg

Akvidistance.

Ækvidistancestreger.

Ækvidistancestreger.

Kort og vejvalg.

Deltagerantal: 

 

Materialer: 

Sted: