Mærker og duelighedstegn

 

Mekanikmester 

Forening:  KFUM spejderne

Varighed: Minimum Et foreningsmøde.

Formål
Juniorspejderne skal opleve, at det bliver lettere at løse praktiske opgaver og problemer ved at anvende nogle af fysikkens principper, som påvirker os i hverdagen.

De skal have en legende og praktisk tilgang til de fysiske love og anvende dem i det praktiske spejderarbejde.

Mål
Opleve hvordan læring i én kontekst kan bruges i en anden.
Kan forklare konsekvenser af en beslutning.
Derfor gør vi det
Smarte løsninger, som bygger på fysikkens love, kan gøre arbejdet lettere, når der skal løses praktiske udfordringer.

Hvis man kender til fysiske principper og love, kan man måske finde på løsninger, som man ellers ikke havde tænkt på. Gennem praktiske opgaver gøres fysiske love og regler konkrete.

Beskrivelse til spejderne
Nogle gange er praktiske opgaver besværlige og tunge. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan gøre disse opgaver nemmere ved hjælp af fysikkens love og mekanik, og du tænker nu: Hvad er fysikkens love? Det vil vi komme nærmere ind på, og når vi er færdige med mærket, vil du være i stand til at lave nogle praktiske opgaver, som du ikke var i stand til før, fordi du får hjælp af fysikkens lov. Det kan være taljetræk, men også mange andre ting.

Deltagerantal: Mange. lad deltagerne arbejde i par om hver deres musefælde-bil

Mousetrapcar / Musefælde-bil.

Et sjovt projekt til Mærket mekanikmester kan værer at bygge en Mousetrapcar. Eller på dansk, en Musefælde-bil.

En musefælde-bil er en lille legetøjsbil, eller et lille køretøj, der er drevet af en musefælde.

Det der er godt ved projektet er at designmulighederne er uanede og det er de samme fysiske principper, der får jeres musefælde-bil til at kører som ved en almindelig bil.

Så projektet kan give en fin forståelse af rigtige biler, når der bliver talt om ting som:

Moment, Gearing, luftmodstand, Egenvægt, Friktion osv. Alt hvad der får en bil til at kører godt og stærkt.

Tidsramme:

Der er mange måder at bygge disse biler på, når det kommer til materialevalg og design.

Men hvis en facilitator har begrænset aktiviteten til nogle få simple designs og materialer, så kan en simpel musefældebil laves på 1 – 1,5 time.

Det er samtidigt en god ide at der er lavet en model af det køretøj der skal fremstilles, ellers kan opgaven være for abstrakt for nogle deltagere.

Design og materialevalg:

Hvis i søger; ”Moustrapcar” på youtube så kommer der mange gode videoer om, hvordan man kan lave disse biler. Det gælder både materialevalg, design og praktiske løsninger ved byggeriet.

Til mussefælden på billedet er der brugt:

En musefælde. Sugerør. Blomsterpinde. Grillspyd. Snor. pap. Et bræt. Boremaskine. Søm. Limpistol. Passer. Blyanter. lineal

(bilen på billedet kunne kører, men konklusionen var at bl.a. at bilen var for tung, der var for lidt moment, friktion og for lav gearing)