Kommunikation

Riv papiret i stykker

Denne øvelse handler om kommunikation og instruktionsteknik. Øvelsen sætter fokus på både afsender og modtager. En frivillig instruerer resten af holdet.

Hver deltager får udleveret et stykke papir, som skal ligge  foran hver deltager.

Deltagerne skal have lukkede øjne under øvelsen. Og det er ikke tilladt at stille spørgsmål.

Deltagerne instrueres (eksempel. Instruktøren finder selv på!):

-Tag nu det stykke A4-papir som ligger på bordet foran dig.

-Hold papiret med begge hænder. Den korte side af papiret skal være øverst.

Instruktøren laver sideløbende øvelsen med sit eget stykke papir, sådan som han/hun mener at have instrueret de andre. Instruktøren vælger selv om han/hun vil have lukkede øjne.

Instruktøren fortsætter med en lignende instruktion:

- Fold nu papiret til halv størrelse

- Riv nu øverste højre hjørne af papiret

- Fold nu igen papiret til halv størrelse og riv øverste venstre hjørne af papiret

- Fold derefter igen papiret til halv størrelse og riv nederste venstre hjørne af papiret

- I må nu åbne jeres øjne og folde papiret ud

Afslutning:

Instruktøren slutter øvelsen af på følgende måde:

Hvis jeg har gjort mit arbejde som kommunikator godt nok og, hvis I har været dygtige lyttere, bør alle stykker A4 papir nu være ens og magen til det jeg står med i hånden.

Tip:

Prøv som instruktør at lave en bedre instruktion til øvelsen, så du er sikker på at alle kommer frem til samme resultat med at folde papiret og rive hjørner af.

Evaluering:

-Der er sikker ikke mange der har det samme resultat. Hvorfor

-Var instruktionen mangelfuld,

-Var det svært at koncentrere sig.

- Mister man selvtilliden ved at man ikke tror at man gjorde det korrekt.

Som en opfølgning på øvelsen

Deltagerne sættes sammen i par to og to.

Den ene skal instruere den anden i at lave en figur af papir.

Instruktøren får en tegning eller en skabelon af det han/hun skal instruere i. Det kan være en papirflyver eller en kop eller blåt er stykke papir der er foldet 3-5 gange på en speciel måde.

Den der modtager instruktionen må ikke vise tegningen/skabelonen til den anden før instruktionen er færdig. Derefter skal resultatet sammenlignes med instruktørens original.   

En evaluering kan gemmes til at alle har prøvet at være instruktør.

Deltagerantal: To og to eller i små grupper.

Materialer: Papir

Sted: Inde.

Andre navne fra øvelsen: "paper Tearing"