ABC Fangeleg

ABC Fangeleg

Deltagerne deles ind i små Hold, som har hver deres lille fangeleg med hinanden.

Deltagerne deles op i grupper på hver tre personer. De tre deltagere i hver gruppe får hvert et nummer. Henholdsvis 1, 2 og 3. Facilitatoren råber nu ”1 og 3”. Nu skal nr. 1-3 fange nummer 2, mens de holder hinanden i hånden. Råber træneren ”2 og 3”, så skal 2 og 3 fange 1.

Variation:

Deltagerne inddeles i grupper af tre personer. De tre person i hver gruppe får et bogstav. Henholdsvis A, B og C. Hver gruppe leges nu en fangeleg. Hvis Facilitatoren siger, "A, B", så skal A fanger B. C har pause. Hvis facilitatoren siger "C, A", så skal C fanger A. Den deltager som ikke er nævnt og har pause og skal straks sætte sig på gulvet. 

Deltagerantal:

Minimum 9

Materialer:

-

Sted:

På et lille afgrænset areal. De forskellige hold som leger legen skal skabe en kaoseffekt for hinanden.

Download:

-