Leg som starter i en rundkreds

Regnskov

Regnskov

Bevægelsesleg, hvor man skal lave den samme bevægelse som sidemanden.

Deltagerne står i en stor cirkel.

Deltagerne får at vide at de nu er ude i en regnskov, hvor det langsomt begynder at regne. Man skal gøre det samme som sidemanden. En Person starter og sender en bevægelse venstre om i cirklen til deltageren ved siden af. Man må først starte bevægelsen, når sidemanden er startet. Alle som er startet forsætter indtil en ny bevægelse når dem venstre om. det er kun "Den der starter legen" der må begynde nye bevægelser. Hvis deltagerne er dygtige, kan der være lige så mange bevægelser som der er deltagere. Personen der starter bevægelserne kan også afslutte dem. Endemålet er at få det til at se ud som en lang endeløs række af bevægelser, der pulserer gennem cirklen.

Bif, Baf, Buf

Deltagerne stiller sig i en cirkel. Facilitatoren sender en besked til personen ved siden af sig. Beskeden kan være en Lyd, en grimasse eller en bevægelse eller en kombination. Deltageren ved siden af facilitatoren sender beskeden vider til sin sidemand. Beskeden fortsætter således rundt i cirklen. Beskeden sendes rundt i cirklen 2 - 3 gange før den stoppes af facilitatoren. En ny besked sendes rundt i cirklen af facilitatoren. Denne besked skal være væsentligt anderledes end den første. Efter denne besked har været rundt i cirklen et par gange sendes den første besked rundt i cirklen, så hver besked kører i modsat retning af hinanden. Når deltagerne har styr på de to beskeder, så sendes der en tredje besked rundt i cirklen. Prøv evt. med en 4 besked.

TIP: Jo mere Lyd bevægelse og dynamik der er i beskederne, jo sjovere er legen.

Deltagerantal: 9 - 36

Materialer:

Sted: 

Andre navne for legen: