Samarbejde

Op på bjerget

Deltagerne skal starte med at stå på mælkekasser. Deltagerne skal fordele sig på det antal mælkekasser, som der er deltagere på holdet, minus en mælkekasse. Det vil sige at deltagerne skal fordele sig på fem mælkekasser hvis der er 6 deltagere på holdet. Deltagerne skal nu ”op på bjerget” Rundt om deltagerne ligger der ekstra mælkekasser. Deltagerne skal nu stable de ekstra mælkekasser op på de mælkekasser de allerede står på. Så holdet til sidst står på et ”bjerg” af mælkekasser, hvor hver stabel er tre mælkekasser høj.

Regler:

- Deltagerne må ikke røre jorden under legen. Heller ikke når de skal bruge ekstra mælkekasser. De ekstra mælkekasser må deltagerne sørge for at have inden for rækkevidde inden de starter legen.

- Bjerget skal bygges oven på de mælkekasser som deltagerne startede med at stå på.

- Der må kun lægges en mælkekasse på bjerget ad gangen. Og der må ikke lægges to mælkekasser oven på samme sted i træk.

Tip: Hvis det er muligt at fiksere de nederste mælkekasser, som deltagerne starter med at stå på, så er det en stor fordel. Da mælkekasserne kan være en smugle glatte.

Deltagerantal: 5 - 7

Materialer: Mælkekasser(3xdeltagerantallet)

Sted: En græsplæne

Andre navne for legen: