KNOBLEG

Pælestikket

Der ligger et stort antal snore på bordet foran deltagerne. Det går nu ud på at deltagerne skal lave så mange pælestik som muligt, ved at tage en snor ad gangen og binder et korrekt pælestik. Hvem laver flest, og er de rigtige. Vær opmærksom på at tampene vender rigtigt.
 

Tampene/enderne skal vende til den samme side for at pælestikket er slået korrekt. Det samme gør sig gældende med flagknobet.

Deltagerantal: 2 - 9

Materialer: Reb - Mange Besnøringsreb eller knobreb.

Sted:  

Andre navne for legen: