Leg som starter i en rundkreds

En Stoleleg

Stoleleg

Deltagerne bliver dikteret af et

sæt spillekort. de må kun flytte

sig fra deres plads hvis deres

"korthus" bliver trukket og de

ikke har en anden deltager på

skødet.

Deltagerne sætter sig på hver sin stol, i en cirkel. Deltagerne skal alle sidde og kigge ind i cirklens midte.

hver deltager får udleveret et tilfældigt spillekort. De skal være opmærksomme på hvilket hus kortet

tilhører: Hjerter, ruder, spar eller klør. En deltager trækker et kort i bunken af de resterende kort.

Hvis der bliver trukket en spar fra bunken, så skal alle deltagere som har trukket en spar flytte sig en

plads til venstre. Hvis der sidder en på stolen, sætter de sig blot på skødet af vedkommende. Når alle

med det kortene fra det pågældende hus har flyttet sig en plads til venstre trækkes der et nyt kort og

deltagerne med kort fra dette hus flytter sig ligeledes en plads til venstre. Den eneste regel er at man

ikke må flytte sig hvis der sidder en på skødet af sig. Det gælder for deltagerne først at komme tilbage

på den stol hvorfra man startede legen.

Deltagerantal: 10 - 36

Materialer: 

En stol pr. deltager og et sæt

spillekort.

Sted: 

Andre navne for legen: