WWW.IDESPEJD.DK

Leg som starter i en rundkreds

Banke bøf

Banke bøf

Klassisk dansk fangeleg, hvor

deltagerne står i en cirkel.

Deltagerne står i en rundkreds.

En er "den" og går rundt uden om rundkredsen.

"Den" "banker" de deltagere han går forbi ved at klappe dem let på ryggen, samtidig med han siger banke.

På et' givent tidspunkt siger han: "bøf" i stedet for banke og nu løber han, samt den person han har

"bøffet" hver sin retning rundt om cirklen.

Det gælder nu om at komme først tilbage i hullet, som bliver i cirklen, og stiller sig. Den person der

kommer sidst tilbage, er den, og legen fortsætter.

Variation: Legen kan leges som navneleg. Her stopper deltagerne når de møder hinanden, når de løber

rundt om cirklen. De to deltagere giver hånd, og præsentere sig selv med navn for den anden, inden de

løber videre. 

Deltagerantal: 9 - 36: Men der er i virkelig hed ingen begrænsning. Det er blot vigtigt at når der leges en leg at alle deltagere føler sig med i legen. Det kan godt være svært, hvis der er for mange med til en leg.

Materialer:

Sted: 

Andre navne for legen:

Bankekød

God morgen

Banke-banke bøf