Konkurrencer og indslag

Telefonen - Gæt og grimasser

Denne leg minder lidt om den klassiske leg: "kinesisk hvisken" blot med fagter.

Legen udføres af 3 - 5 personer. Personerne stiller sig på række og alle ser den samme vej. Den bagerste i rækken prikkes nu på skuldrene, og han vender sig om. Den bagerste i rækken får nu et stikord på en handling. Han skal nu mime eller på andre måder forklare stikordet med fagter til den næste i rækken. Det kan være stikord som:

Faldskærmsudspring.

Et bryllup.

En kat, som aes på maven.

Osv. 

Stikordene kan være skrevet af publikum.

Når han har forstået stikordet, så prikker han nr. 2 i rækken på skulderen, som vender sig om. Nr. 1 mimer og laver fagter for at forklare stikordet. Når nr. 2 mener at han ved hvad der er blevet mimet for ham, så prikker han nr. 3 på skulderen. Sådan fortsætter legen indtil at den sidste mener at have forstået hvad der er blevet mimet for ham. Han skal nu fortælle hvad han mener stikordet var. Der må selvfølgelig ikke snakkes og laves lyde under legen. Deltagerne må kun kommunikere ved hjælp af fagter.

Som i kinesisk hvisken, så han folks fantasi det med at spille dem et pus og stikordet/handlingen bliver ofte noget helt tredje.

For at undgå at legen bliver for lang, så kan hver deltager have et begrænset tidsrum til at forklarer stikordet/handlingen til den næste i rækken.

Deltagerantal:

3 - 5

Materialer: