Dødbold - Levendebold

Dødbold - Levendebold

Dødbolden sender konkurrenterne ud af legen mens levendebolden giver de døde nyt liv.

 

 

Denne leg leges med to bolde. Boldene skal være let at kende fra hinanden, enten farve eller størrelsesmæssigt. Den ene bold er dødbolden. Den anden bold er levendebolden.

Det gælder om være den sidste overlevende.
Hvis man bliver ramt af dødbolden skal man sætte sig ned og blive siddende. "Dødbolden" kastes med hænderne som man har lyst til.

Den der bliver ramt er død. Griber man dødbolden fra ham der kaster inden den rører jorden er kasteren død. 
"Levendebolden" bruges til at gøre de døde levende med.
Bolden kastes mellem de døde, der så bliver levende. Man bliver dog først levende, når man har kastet bolden videre til en anden død.
"levendebolden" skal bevæge sig lavt hen over jorden.
Hvis levendebolden rammer jorden når den kastes mellem to døde bliver kasteren ikke levende igen. Derved kan de levende forhindre de døde i at blive levende igen ved at forhindre levendebolden i at blive kastet direkte mellem to døde.
Der bør være en bold henteren til levendebolden så den altid er i spil, da de døde skal sidde stille hvor de døde. 

Deltagerantal:

5 til 40

Materialer:

To bolde med forskelligt udseende.. 

Sted:

Afmærk et passende areal!

Download:

-