Icebreakers

Helligtrekonger

Alle deltagere skal sidde ned. Tre personer skal rejse sig og stå ved deres stol. De stående deltagere er velkomne til at sætte sig ned på et hvert givent tidspunkt. Hvis en sætter sig ned, så skal en anden deltager straks rejse sig. Der er altid tre deltagere der skal stå op.

Tip:

Sørg for der holdes et godt tempo.

Varier antallet af personer, der skal stå op.

Deltagerantal: 8 - 30 personer.

Materialer: Ingen, men gerne en stol pr. deltager.

Sted: