Samarbejde

Pentagram

Et langt reb bindes sammen i enderne og lægges på jorden i en cirkel. Deltagerne samles omkring rebet. Deltagerne samler rebet op og holder det, hver især, med begge deres hænder. Deltagerne skal nu skabe en 5 takket stjerne, et såkaldt pentagram med rebet. Deltagerne må selvfølgelig ikke slippe rebet under processen.

Deltagerne får 3 minutter til at diskutere og lægge en strategi om, hvorledes opgaven skal løses. I de 3 minutter må deltagerne IKKE bevæge sig. De skal blive stående i cirklen. De må dog gerne bruge fagter og pege. 

Når de 3 minutter er gået, så har holdet ligeledes 3 minutter til at løse opgaven. i disse 4 minutter må holdet bevæge sig, men IKKE tale. Når de har lavet stjernen, så skal holdet lægge den på jorden og se resultatet.

Hvad der ikke bliver nævnt er:

Holdet skal bruge de 3 minutter på planlægningen, men heller ikke meget længere – maksimalt 3 minutter +/- 20 sekunder. De skal selv administrere deres tid. Men der er sikkert en eller flere ivrige deltagere, som vil begynde at løse opgaven før de 3 minutter er gået. Der er sikkert også hold der nøler og vil bruge længere tid end de 3 minutter. Det er selvfølgelig ikke tilladt. Holdet skal følge instruktionen. 3 minutter til planlægning. 3 minutter til udførsel af opgaven. Derfor vil holdet blive straffet, hvis de ikke følger tidsrammen. 

Straffen kan bestå i at:

- En eller flere deltagere på holdet får bind for øjnene.

- To deltagere bliver bundet sammen ved deres ankler.

- En eller flere deltagere skal gå baglæns når de laver stjernen.

- En får høreværn på under planlægningen, og de resterende deltagere skal ligeledes hviske under planlægningen.

- Der må ikke tales under planlægningen.

- osv. 

Hver gang der er uddelt en straf, så begynder processen forfra. 3 minutters planlægning. 3 minutters eksekvering af opgaven.

Opgaven skal selvfølgelig ikke fortsætte i uendeligheder. Hav en tidsramme på omkring 25 minutter til legen. Uddel højst 3 straffe til et hold. Lad ligeledes øvelsen slutte med en succes. Det er vigtigt holdet får lavet deres pentagram. Hvis et hold får 3 straffe og de til stadighed ikke har fået lavet deres stjerne, så overvej at fjern nogle eller alle restriktionerne for øvelsen og lad holdet lave stjernen, hvor de kan tale og bevæge sig frit mens opgaven løses. Deltagerne skal blot have begge deres hænder på rebet.

Evaluer opgaven efterfølgende:

- Hvordan var samarbejdet?

- Hvad fungerede godt?

- Hvad var de største udfordringer?

- Hvad lærte du om dig selv?

- Hvad lærte du om gruppen?

 

Deltagerantal: Minimum 5

Materialer: Et langt reb på mindst 10 meter. Bind for øjnene. Høreværn/ørepropper.

Sted: 

Andre navne for legen: Stjernen