Samarbejdsøvelser

Samarbejde er en færdighed der skal læres, øves og udvikles. Evnen til at samarbejde er måske det vigtigste vi kan lære vores børn. For et godt samarbejde skaber synergi, tilhørsforhold, relationer og empati mellem mennesker.

Samarbejdsøvelserne er forsøgt inddelt i følgende kategorier efter, hvilke  problemstillinger i et samarbejde øvelserne er gode til at belyse.

Hvordan optimere man samarbejdet! Kategorien samarbejde ligger vægt på samarbejdet mellem holddeltagerne. Holdet skal løse en praktisk problemstilling. 

Hvordan kommunikerer vi? Hvordan kan vi forbedre måden at kommunikere på?

For at opnå et bedre samarbejde, så skal deltagerne have tillid til hinanden og ikke mindst sig selv. Deltagerne skal have kendskab til sine holdkammeraters stærke og svage sider.

Man kan være nok så god til at samarbejde. Men et samarbejde får ofte en ekstra dimension, hvis deltagerne kender og er fortrolige med hinanden.

Nogle vigtige faktorer for at lave en vellykket samarbejdsøvelse:

1. Trygge rammer. Et sikkert miljø – Deltagerne skal føle sig trygge. Det vil eksempelvis ikke blive en vellykket øvelse, hvis man laver en samarbejdsøvelse i vand og halvdelen af deltagerne er utrygge i vandet eller lider af vandskræk. 
2. Samtaleemner der er interessant og ikke-truende. De enkelte deltagere bør ikke føle at de udleverer sig selv ved at der sættes nogle alvorlige og eller dybt personlige problemstillinger op. Der bør være en positiv ”Happy go Lucky” stemning blandt deltagerne.
3. Øvelserne skal få alle til at føle sig velkommen. Øvelserne skal aktivere gruppen således at der lindrer spændinger eller nervøsitet blandt gruppens deltagere. Alle skal inddrages.
4. Muligheden for at øvelsen ender med et grin af samme grund.

Tip til en vellykket instruktion

Når holdet instrueres og løser opgaven, så vær sikker på, at:

- Alle forstår opgaven inden i går i gang.

- At alle kender tidsrammen for øvelsen.

- Holdet diskuterer forskellige og nye løsningsforslag, hvis holdets metoder til at løse opgaven ikke virker første gang.

- Alle bidrager til løsningsforslagene.

- Udvælg eller nominer en leder på holdet til at instruere sit hold under udøvelsen.

- Gøre opmærksom på, at ikke kun en' har ansvaret for løsningen og resultatet af en gruppeopgave. Undgå derved at en' bliver syndebuk for gruppens dårlige resultat af samarbejdsøvelsen.

- Evaluer i det omfang det er nødvendigt. I bør ikke "tærske langhalm" på at evaluere en samarbejdsøvelse, men blot highlighte en eller få problemstillinger som holdet burde have fokus på.

Evaluering af samarbejdsøvelser.

For at få det bedste udbytte af en samarbejdsøvelse bør den evalueres og vendes positivt. Resultatet af en øvelse behøves ikke at være perfekt men deltagerne bør få en Aha-oplevelse og nogle værktøjer til at gøre deres næste samarbejdsøvelse bedre, og indarbejde nogle færdigheder, der gør de bliver bedre til at samarbejde.

Der er mange måder at evaluerer en samarbejdsøvelse på. Hvis du laver samarbejdsudviklende øvelser med en gruppe bør du som instruktør finde en god evalueringsform med relevante spørgsmål til netop din gruppe.

Idespejd har mange samarbejdsøvelser, men evalueringerne overlader vi til den enkelte instruktør -Vi vil blot nævne at, samarbejdsøvelser bør evalueres.

Forskellen mellem en samarbejdsøvelse og en tilfældig leg eller icebreaker.

Forskellen mellem en samarbejdsøvelse og en tilfældig leg eller icebreaker er at oplyse deltagerne om - "Dette er en samarbejdsøvelse" forventning afstemme aktivitetens indhold med deltagerne, så de kan se formålet, og at aktiviteten virker relevant. Efterfølgende evaluere øvelsen og finde nogle områder som i fremtiden kan medføre et bedre samarbejde i gruppen.