Orientering

Nord, Nordøst

Nord, Nordøst

Konkurence i at finde og hurtigst komme ud til et verdenshjørne.

Det kan være meget abstrakt og svært at overskue et kort, hvis man aldrig har set et før.
Det er dog ingen hindring at være på kortløb for de mindste spejdere.
Derfor er det en god ide at få børnene til at fremstille et primitivt kort. Start med at lave et kort over spejdergrunden.
Vis eventuelt børnene et luftfoto så de får en bedre ide om hvad et kort er.
Efterfølgende bør der laves et løb, hvor børnene bruger deres kort.
Lav evt. nogle primitive signaturer til korttegnerne når de skal tegne kortet, så de får et kendskab til hvilke elementer et kort består af.
De signaturer i bliver enige om må gerne være unikke for jeres kort.
Lad børnene gå rundt i det område som de skal tegne.

Deltagerantal: 3 - 15

Materialer: ingen, men man kan hænge bileder op ude i verdenshjørnerne.

Sted: Ude. Der bør værer 15 - 20 meter mellem to modsatliggende verdenshjørner.