KNOBLEG

Knobbankebøf

Deltagerne sidder i en rundkreds.

Deltagerne skal være delt ind i hold, men holddeltagerne må ikke sidde ved siden af hinanden. Hver deltager har således en fra andre hold på begge sider af sig når de sidder i cirklen.

En facilitator står i midten af kredsen. Facilitatoren kaster et knobreb til en i cirklen samtidig med at han nævner navnet på et knob.

Personen i cirklens højre sidemand skal nu hurtigt løbe omkring kredsen og sætte sig igen, inden knobet er blevet slået. Hvis deltageren der binder knobet, bliver først færdig, så får hans hold et point. Hvis han ikke når at slå knobet, så er det ham der løb, der har vundet et point til sit hold.

Cirklens størrelse og knobene skal tilpasses efter aldersgruppe og, hvor mange knob de kan.

Deltagerantal: 3 - 36

Materialer: Knobreb

Sted: 

Andre navne for legen:

Banke-banke-knob