Spidsrod

Spidsrod

To hold konkurrerer mod hinanden. Hvilket hold får hurtigst ram på hele det andet hold?

Deltagerne deles op i to hold. et ude- og et indehold. Banen er to snore, der  lagt parallellt på jorden med 8 til 15 meters mellemrum. "Marken" er mellem snorene. uden for marken i begge sider er der helle. Det ene hold, udeholdet starter i en af siderne, hvor der er helle. Udeholdet skal løbe mellem de to sider over marken. Hver gang alle på deres hold har krydset marken og skiftet side, så har de fået et point. Når udeholdet er i marken, så må de skydes af indeholdet. Bliver en fra udeholdet ramt af bolden, så går de ud af legen. Når alle på udeholdet er blevet ramt af bolden. så skifter holdene roller i legen.
Hvilket hold når at løbe flest gange mellem linjerne.

Tip: Holdene skifter roller hver 2. minut.

Der kan ligeledes bruges flere bolde.

Markholdet må bruge modstanderholdets døde spillere som forhindringer. Indeholdet ma stille de døde spillere  på banen hvor de har lyst, så udeholdet har sværre ved at komme fra den ene side til den anden.

Reglerne om hvor vidt at indeholdet fysisk må forhindre udeholdet i at krydse marken kan varieres efter behov.

Deltagerantal:

6 til 30

Materialer:

En eller flere bolde. To snore og 4 pløkker.

Sted:

Ude. En bane der er ca 8 til 15 meter bred. 

Download:

-