Tillid

Holdøvelse - Tillid

Der laves en bane med forhindringer. Banen bør ikke være ret lang. Banen kan bestå af et par stole og et par borde. Det er blot vigtigt at forhindringerne står godt fast og ikke vælter.

Deltagerne stiller sig op på en række så de kan se forhindringerne. Derefter får de alle bind for øjnene. En af deltagerne udvælges og får fjernet bindet for øjnene.

Personen som blev udvalgt, får til opgave at lede de andre sikkert igennem forhindringsbanen uden at nogle kommer til skade.

De andre skal tage hinanden i hænderne, så de står på en lang række.

Deltagerne har set forhindringerne, men inden de ledes igennem forhindringerne, får personen udpeget af øvelsens instruktør at vide i hvilken rækkefølge/rute holdet skal føres igennem forhindringerne. han/hun skal derefter lede sit hold.

Evaluering:

Holdet kan snakke om, Hvad der skal til for at skabe tillid blandt andre.

Hvad virkede for at få løst opgaven og hvad virkede ikke.

Deltagerantal: 4 - 7

Materialer: Stole, bind for øjnene.

Sted:

Andre navne fra øvelsen: