Klap til lejrbålet

At klappe til lejrbålet! nej vel!

Spejdere klapper ikke efter et muntert indslag ved et lejrbål.

Dette er af en eller anden årsag en gammel tradition, som stadig holdes i hævd.

Men hvis "klappet" er et muntert indslag i sig selv, så er det ok. 

1. Klap - Højre og højre.

Alle klapper almindeligt, men intensiteten af klappet styres.

En styrer hvordan der skal klappes.

Hvis han sinker hånden helt ned mod jorden, klapper alle så stille at det knapt kan høres. Løfter han hånden så højt op i vejret som muligt.

Klapper alle så kraftigt de kan.

Personen hæver og sinker hånden i langsomme rytmer, og intensiteten øges og sinkes i samme takt.

 

2. Klap - Bølgen

Reglen er at man kun må klappe når ham der styrer "klappet" peger på en, eller i sin retning. Derved kan der laves en "klappebølge" fra den

ene ende af deltagerne og tilbage igen. Det giver en god effekt ved større lejrbål.

 

3. Klap - Bølgens brusen

  1. og 2. klap kombineres.

 

4. - Fingerklap

Alle starter med at klappe med en finger på hver hånd, derefter to, så tre så fire, derefter hele hånden. Derefter 4 finger, så 3, så to og til sidst

en.

 

5. Det franske Klap

Forestil jer fransk arrogance. Deltagerne ved lejrbålet sidder med armene strakte foran sig ,og med små sirlige håndbevægelser, klapper de

kort og taktfast.

| Klap Klap Klap |

| Klap Klap Klap |

| Klap Klap Klap |

3 klap:"klap", "klap", "klap". (en lille pause).

3 klap: "klap", "klap", "klap". (en lille pause).

3 klap: "klap", "klap", "klap".

 

6. klap - ekkoet

En leder styrer klappet, og klapper en kort rytme. Hver gang lederen har klappet en serie klap af 4, 3, 2,  og 1 klap, eller en rytme, så

gentager lejrbålsdeltagerne klappet. "Klappet" bølger frem og tilbage mellem lederen og deltagerne, hvor lederen klapper en kort rytme og

deltagerne besvarer ved at klappe det samme. "Klappet" kan i princippet fortsætte i det uendelige.

 

7. Gilwellklap

Det klappes følgende rytme:

|Klap       Klap     | Klap Klap Klap |

|Klap       Klap     | Klap Klap Klap |

|Klap Klap Klap |

|Klap Klap Klap  |

Klappet gentages hurtigere og hurtigere.

 

8. klap B

Det klappes følgende rytme, men der klappes ved siden af, når man klapper det sidste klap

|1               2             3            4          |   1              2          |  1             2           |

|Klap klap klap klap| klap klap| klap Klap|

 

|1               2             3            4          |   1              2          |  1             2           |

|Klap klap klap klap| klap klap| klap Klap|

 

|1               2            3             4           |1              2            3             4          | 1               |

|Klap klap klap klap|Klap klap klap klap| Klap |

 

9. klap C

Det klappes følgende rytme, men der klappes ved siden af, når man klapper det sidste klap. Man prøver dog igen og lykkes med sit

foretagende.

1 2 3 4   1 2 3 4   1 - 3 -  1- 3 -

1 2 3 4   1 2 3 4   1 - 3 -  1- 3 -

1 2 3 4   1 2 3 4    1

 

10. klap - Øjeklappet

Klappet udføres som følgende: Der klappes en gang efterfulgt af en bevægelse. Forestil jer at der lidt diskodans over det.

Klap - peg til venstre,

Klap - peg til højre

Klap - peg ned,

Klap - peg op

Klap - peg til venstre, højre, op og ned.

Klap.

 

11. japansk klap

Klappet udføres som skrevet: Hver deltager Skal bruge otte serpentinere til dette råb.

Man klapper fire gange hårdt og hurtigt.

Derefter kaster man med højre hånd serpentiner til venstre, når serpentineren kastes siges der "Ssssstz" som en nytårsraket der letter.

Klap 4 gange og kast en serpentiner opad og sig "sssssstz"

Klap 4 gange og kast en serpentiner til højre med venstre hånd og sig "sssssstz"

Klap 4 gange og kast en serpentiner ned/ligeud og sig "sssssstz"

klap 4 gange og kast en serpentiner henholdsvis til venstre, opad, til højre, og nedad/ligeud. hver gang der kastes en serpentiner siges der

"sssssssstz," som en raket der affyres.

Materialer: 8 serpentiner pr person.

 

12. klap - Raketten

Følg instruktionen. man skal forestille sig en raket som affyres.

Alle klapper sig på fødderne. Derefter klapper man sig hurtigt op af kroppen til man kommer op på brystkassen. Man fører hurtigt

hænderne ned til jorden. Føre hurtigt hænderne, nede fra jorden og op over hovedet mens man samtidigt siger "svizzzzz", som en raket der

affyres, mens man har løftet begge hænder op i luften over hovedet. spreder man fingrene, ryster dem, mens man langsomt

siger: Guldreeeeeegn.

 

13. Klap til 7

Her skal alle deltagere sidde ned, så de kan klappe sig selv på lårene. Klappet eller legen består af 3 forskellige ”serier” af 2x7 måder at

klappe på.

Serie 1:

Deltagerne klapper sig selv på lårene 7 gange.

1(lår) - 2(lår) - 3(lår) - 4(lår) - 5(lår) - 6(lår) - 7(lår). Der må gerne tælles højt når klappet øves.

Deltagerne klapper hver ”serie af klap” 2 gange, så det hedder:

1(lår) - 2(lår) - 3(lår) - 4(lår) - 5(lår) - 6(lår) - 7(lår).(kort pause)

1(lår) - 2(lår) - 3(lår) - 4(lår) - 5(lår) - 6(lår) - 7(lår).

Serie 2.

Dernæst kommer næste serie af klap. Her skiftes men til at klappe på sine lår og i hænderne. Det kommer til at lyde således:

1(lår) -  2(Hænder) - 3(lår)  - 4(Hænder) – 5 (lår) - 6(Hænder) - 7(lår)

Det gør man ligeledes to gange:

1(lår) - 2(Hænder) - 3(lår) - 4(Hænder) – 5 (lår) - 6(Hænder) - 7(lår). (kort pause).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(lår) - 4(Hænder) – 5 (lår) - 6(Hænder) - 7(lår).

3 serie.

Derefter tilføjer man 3. serie af "klappet", Hvor deltagerne klapper sig på låret, i hænderne og knipser med fingrene. Det kommer til at se

således ud:

1(lår) - 2(Hænder) - 3(Knips) - 4(lår) - 5(Hænder) - 6(knips) - 7(lår)

Det gør man ligeledes to gange:

1(lår) - 2(Hænder) - 3(Knips) - 4(lår) - 5(Hænder) - 6(knips) - 7(lår). (kort pause).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(Knips) - 4(lår) - 5(Hænder) - 6(knips) - 7(lår).

Når alle serie er øvet så sættes alle serierne sammen til et samlet ”klap” Hvor man gennem ”klappet” øger tempoet. Klappet ser således ud, Hvor man starter og slutter med at klappe serie 1.

1(lår) - 2(lår) - 3(lår) - 4(lår) - 5(lår) - 6(lår) - 7(lår).(kort pause).

1(lår) - 2(lår) - 3(lår) - 4(lår) - 5(lår) - 6(lår) - 7(lår).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(lår) - 4(Hænder) – 5 (lår) - 6(Hænder) - 7(lår). (kort pause).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(lår) - 4(Hænder) – 5 (lår) - 6(Hænder) - 7(lår).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(Knips) - 4(lår) - 5(Hænder) - 6(knips) - 7(lår). (kort pause).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(Knips) - 4(lår) - 5(Hænder) - 6(knips) - 7(lår).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(Knips) - 4(lår) - 5(Hænder) - 6(knips) - 7(lår). (kort pause).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(Knips) - 4(lår) - 5(Hænder) - 6(knips) - 7(lår).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(lår) - 4(Hænder) – 5 (lår) - 6(Hænder) - 7(lår). (kort pause).

1(lår) - 2(Hænder) - 3(lår) - 4(Hænder) – 5 (lår) - 6(Hænder) - 7(lår).

1(lår) - 2(lår) - 3(lår) - 4(lår) - 5(lår) - 6(lår) - 7(lår).(kort pause).

1(lår) - 2(lår) - 3(lår) - 4(lår) - 5(lår) - 6(lår) - 7(lår).

Bemærk! Serie 3 "klappes to gange.

 

14. Sangbogsklappet

En deltager ved lejrbålet tager en sangbog og kaster den lige op i luften. Fra denne deltager kaster/slipper sangbogen, så klapper

deltagerne så hurtigt og højt de kan. I det sangbogen rammer jorden, så stopper alle, på sekundet, med at klappe.

 

14. Lydsymfoni

På et stort stykke papir eller små skilte skrives der en masse lyde, fagter eller bevægelser. Der peges på papiret eller skiltene holdes skiftevis

op og deltagerne skal nu frembringe den lyd eller gøre den bevægelse/ting som der står skrevet. Teksterne kan lyde:

Juble! Klappe langsomt! Klap Hurtigt! Hop en gang! Klap sidemanden på ryggen! Hviin! Fløjt! Aaaaaaaa! Iiiiiiiiiiiiiiii! osv.

Øv jer et par gange og se om i kan afvikle legen så dynamisk som muligt.

 

15. Rytmeleg

Deltagerne sidder i en cirkel omkring et lejrbål.
Deltagerne skal have hænderne fri.
En begynder at klappe en rytme som de andre skal følge.
To klap i hænderne og to klap på låret. Tempoet på rytmen bør være langsomt til at starte med.
Rytmen fortsætter under hele legen men tempoet kan sættes op løbende.
Personen der starter rytmen, siger en kategori. Det kan være kategorien ”dyr”.
Når han klapper i hænderne, siger han et dyr med forbogstavet a. når der igen klappes i hænderne skal den næste sige et dyr men forbogstavet b. den næste igen et dyr med forbogstavet c på klappene, osv.
Det gælder om at sige et dyrenavn uden at kludre i rytmen.
Hvem i gruppen tænker hurtigst, og er den mest velkoordineret.
I kan selvfølgelig selv vælge kategorier til jeres leg.