Icebreakers

Tæl til 3. 1, 2, 3.

Deltagerne finder sammen i par. Deltagerne stiller sig over for deres partner. Opgaven er at de skal tælle til 3. Personerne der danner par skal skiftes til at sige et tal. Første person tæller "ET". Partneren tæller "TO". Første person tæller "TRE"" Partneren begynder forfra med at tælle "ET" og så frem deles.

Når parrene har fundet en rytme, så skifter de ettallet ud med en lyd og en bevægelse. Det kan være et hej og en honnør. En facilitator kan bestemme lyden og bevægelsen. Parrene tæller videre, men hver gang en tæller (ET), så er det skiftet ud med bevægelsen og lyden. Når det kører og holdet igen har fundet rytmen, så skiftes totallet ligeledes ud med en lyd og en bevægelse. Legen slutter med at også tretallet skiftes ud med en lyd og bevægelse.

Tip: Jo mere lyd og bevægelse, jo mere energi.

Deltagerantal: 2 - 100.

Materialer: Ingen.

Sted: