Styrk relationerne

Fælllesskab på tid

Denne leg kan bruges, hvis i ønsker at introducere nye deltagere for hinanden.

Deltagerne stiller sig sammen to og to. Deltagerne må ikke kende deres partner.

Deltagerne skal nu bruge et minut på at finde frem til så mange ting som muligt de har til fælles. De må gerne tælle, hvor mange de kommer frem til!

Facilitatoren stopper deltagerne når minuttet er gået. Facilitatoren kan spørge deltagerne efter, hvor mange ting de fandt at de havde til fælles. Der må gerne gå lidt konkurrence i at være det hold, der fandt flest fællesnævnere.

Deltagerne bedes derefter om at finde en ny partner. De nye par får igen et minut til at finde ting de har til fælles. Gentag eventuelt legen et par gange til.

Tip:

Opfordr deltagerne til at finde ting, der ikke er alt for iøjnefaldende og banale – altså ting der er åbenlyse, som for eksempel. "Vi er begge kvinder". Det er sjovere, hvis parrene opdager ting om hinanden som "Vi har begge været udsendte som hjælpearbejdere" eller "Vi har begge en Sfinks kat".

Leg legen over tre eller fire omgange, hvor grupperne bliver større og større. Det er en god ide at starte med at inddele deltagerne to og to, derefter fire og fire, otte og otte. Afslut med at alle er samlet i en stor gruppe, eller til der ikke er mere energi i øvelsen.

Legen kan også leges med reglen, at deltagerne skal gå videre til en ny partner, hver gang de har fundet 5 ting som de har til fælles. Færre end 5 ting til fælles kan betyde, at deltagerne ikke når udover det banale. For netop at komme ud over det banale kan deltagerne kan evt. gives temaer, hvor de skal finde ting de har til fælles. Det kan være ”Familie” – I lille Danmark er vi alle i familie på en eller anden måde. ”Ferie” – Har i haft et fælles feriemål. ”TV” – Helt, ynglings genre o.a.

Dyr – Kæledyr. Eller måske et tema, der relaterer til det arrangement deltagerne skal deltage i efter denne leg.  

Deltagerantal: 8 - 100

Materialer: 

Sted: Et åbent areal, hvor deltagerne kan bevæge sig frit mellem hinanden.

Andre navne fra øvelsen: