KNOBLEG

Mandsopdækning

Deltagerne deles i to hold af 4 - 6 personer. Et hold stiller sig indeni en cirkel på ca. 10m i diameter. Det andet hold stiller sig udenfor cirklen. En af deltagerne i cirklen får et Besnøringsreb udleveret. Deltageren med knobrebet skal nu binde 4 forskellige knob på Besnøringsreb.

Holdkammeraterne til knobbinderen skal nu mandsopdække ham, mens han binder 4 knob. Personerne uden om cirklen får udleveret en blød bold. Mens knobene slås af personen, så må bolden kastes efter ham. Rammes de deltagere der dækker ham, så går de ud af legen. Rammes ham der slår knobene, får holdet 0 point og der skiftes med det andet hold.

Når han at slå knobene inden han bliver ramt, så få holdet 5 point. Holdene skiftes efter tur til at være i cirklen og binde knob.

Deltagerantal: 4 - 6

Materialer: Reb -Knobreb. Evt. afmærkning af stor cirkel.

Sted:  

Andre navne for legen: