Ballon!

Ballontagfat

Deltagerne danner en cirkel. Udenfor cirklen,  står der en deltager som ”er den”
En ballon puffes rundt i cirklen. Den som ”er den” skal forsøge at røre den person i cirklen som sidst har rørt ballonen. Hvis det lykkes skifter de pladser. Skyder en deltager ballonen udenfor cirklen bliver han/hun ”den”

Deltagerantal: Minimum 7

Materialer: Balloner.

Sted: Inde.

Andre Navne for legen: Ballonfangeleg