NAVNELEG

TORPEDO

Torpedo

Vær hurtig og sig et navn før du

bliver ramt af en torpedo.

Deltagerne skal stå i en cirkel. En skal være den første torpedo f.eks. Ole. Ole siger nu navnet på en anden

person f.eks. Arne. Arne skal nu sige: "Ja, Ole." Ole bliver nu til en torpedo og går med fremstrakte arme

mod Arne. Arne skal nu sige en ny persons navn eks Lillan. Lillan skal sige "Ja, Arne" og Arne bliver nu til

en torpedo der går med fremstrakte arme mod Lillan. hvis Arne ikke bliver ramt af torpedo-ole går de

begge mod Lillan, der skal nå at sige navnet på en anden deltager og få svar tilbage. Der er nu pludselig

en masse torpedoer. Bliver en ramt af en torpedo går vedkomne ud af legen.

Bliver den der skal sige navnet ramt inden han får svar er det torpedoen der rammer der skal sige navnet

på den næste.

Alternativ leg: Dracula

Deltagerne stiller sig i en cirkel. En deltager står i midten. Personen er Dracula. Dracula vælger et navn

på en fra holdet f.eks. Doris og siger: "Dracula vil kvæle Doris", og går frem mod Doris for at "kvæle"

hende. Så gælder det for Doris hurtigt at sige et navn på en af de andre på holdet f.eks. Jytte, så Dracula

skal skifte retning og gå frem for at kvæle Jytte osv. hvis Dracula når at "kvæle" en, skal personen ind i

midten.

Deltagerantal: 10 - 36

Materialer:

Sted:  

Andre navne for legen: