Hollandsk fodbold

Hollandsk fodbold

Ryd dit holds banehalvdel for bolde.

 

 

Banen: Banen der spilles på inddeles i lige store felter, et til hvert hold.
Hvis der er to eller fire hold, så er banen en firkant, hvor hvert hold får et hjørne. Er der et ulige antal hold er banen en cirkel hvor hvert hold får et udsnit af banen

Deltagerne deles ind i hold.
Hvert hold får en bold. Deltagerne skal holde deres banehalvdel fri for bolde ved at skyde dem over til de andre.
Alle deltagere må kun hoppe på et ben og skal dermed skyde med det ben de hopper på. 
Skydes der ud for banan skal personen, der skød den ud hente den tilbage igen til sin eget banehalvdel og skyde igen.

Legen stoppes hver 30 sekund og de hold der ingen bold har på deres banehalvdel får et point.

Deltagerantal:

6 til 8 deltagere pr. hold. der kan spilles med 2 til 5 hold.

Materialer:

Minimum en bold pr.hold.

Sted:

Ude og inde.  Gerne i en gymnastiksal.

Download:

-