Kommunikation

Puslespil

Denne øvelse arbejder med forskellige former for kommunikation, og hvilken indflydelse den har på samarbejdet.

Deltagerne deles op i grupper af fire til otte personer. Hver gruppe deler sig igen i 4 hold.  Hver gruppe får udleveret brikkerne til et komplet puslespil. Puslespillet bør være på ca. 50 brikker. Puslespilsbrikkerne er på forhånd delt op i fire små poser. Der ligges således 4 poser ved hver gruppe (et komplet puslespil).  Hvert hold vælger en pose med brikker. Hvert hold har således en del af det komplette puslespil i sin gruppe.

Opgaven lyder, at: grupperne bestående af fire hold, skal samle puslespil sammen. Men de er nødt til at følge instruktionerne nøje:

 - I de første 2 minutter, skal holdene begynde at sætte deres puslespilsbrikker sammen ved skiftevis, efter tur, at ligge en brik pr. gruppe. Det er ikke tilladt at tale sammen, eller røre hinandens brikker.

- Når de 2 minutter er gået, skal de fortsætte med skiftevis at lægge brikker i stilhed, men de kan nu begynde at røre hinandens brikker. Dette fortsættes i yderligere 2 minutter.

- Endelig får hvert hold 5 minutter at afslutte og endeligt samle deres puslespil på en hvilken som helst måde holdene vil. Tale vil derfor være tillade de sidste 5 minutter.
Opsummering:
Efter de sidste 5 minutter, stopper holdet med at lægge puslespillet Spørg deltagerne efter hvad de har set og oplevet. Deltagerne giver feedback. Lever budskabet om, at vi ofte har tendens til at gøre tingene selvstændigt og på vor egen måde uden at involverer hinanden. Når vi inddrager hinanden, ved hjælp af alle de mange måder der er at kommunikere på så vi har en større chance for en vellykket gennemførelse af et projekt, men formen af kommunikationen er vigtig.

Hvordan udviklede kommunikationen sig?

Hvad er god kommunikation?

Deltagerantal: 4 hold med 1-2 deltagere pr. hold.

Materialer:Et puslespil på ca. 50 brikker til hvert hold. 4 små poser pr gruppe.

Sted: Inde.