Samarbejde

Skub

Formålet med denne øvelse er at skabe et lille billede af, hvad der skaber et godt samarbejde.

Deltagerne stiller sig to og to, Deltager A og deltager B. De to deltagere stiller sig over for hinanden. De skal røre hinanden håndflader mod håndflade. A deltagerne instrueres separat. Deltager A får til opgave at skubbe så hård som mulig. Der laves en kort pause. Derefter instrueres deltager A i at føre sine hænder rundt i nogle langsomme glidende bevægelser.

Resultatet af øvelsen vil sikkert være at, Deltager A vil opleve at deltager B vil skubbe igen når deltager A skubber. I anden omgang vil deltager A vil opleve at deltager B vil lade sine hænder føre frem og tilbage i de glidende bevægelser deltager A laver.

Evaluering:

Hvis du skubber, vil du opleve at andre skubber tilbage. Hvis du danser, så vil andre følge dit eksempel. Sagt med andre ord: ”Et godt samarbejde handler om, hvor godt samarbejdspartnerne kan motivere hinanden i deres samarbejde!” Hvis du ikke selv arrangere dig i samarbejdet, så vil du opleve at samarbejdet vil falde fra hinanden.    

Deltagerantal: 2

Materialer: 

Sted: Inde.