Leg som starter i en rundkreds

Kluddermor - Krydskludder

Kluddermor

Deltagerne skal stille sig i en

cirkel for derefter at "slå knude"

på cirklen ved at deltagerne

fletter sig ind i hinanden uden at

slippe deres greb i sidemandens

hænder. kluddermor skal nu

forsøge at kludre dem ud igen. 

Deltagerne stiller sig i en rundkreds med hinanden i hænderne. En person er "Kluddermor."

”kluddermor” stiller sig uden for rundkredsen således at "Kluddermor" ikke kan se rundkredsen.

Personerne i rundkredsen skal nu filtre sig sammen.

Når cirklen er filtret sammen, råbes der på "Kluddermor:" "Kluddermor, Kluddermor, kom og hjælp."

Kluddermors opgave er nu at filtre cirklen ud så de står i den oprindelige kreds.

Deltagerne må ikke slippe grebet med deres sidemand under legen.

Materialer: Ingen.

 

Kluddermor variationen krydskludder

I stedet for at holde sidemanden i hånden som man står ved siden af i cirklen. rækker alle i cirklen

hænderne ind i cirklens midte og tager fat i et par tilfældige hænder, dog ikke begge hænder fra samme

person.

Kluddermor som har stået udenfor cirklen, uden at havde kikket, tilkaldes.

Deltagerne i kredsen råber: "Kluddermor, kluddermor, kom og hjælp"

Kluddermor skal nu vikle deltagerne ud så de igen står i en cirkel. Nogle gange lykkes de andre gange er

det umuligt.

Materialer: Ingen

Deltagerantal: 10 -100

Materialer: 

Sted:

Andre navne for legen:

Krydskludder