Norden- og søndenvinden

Norden- og Søndenvinden

En er fanger, en er redder. Hvem kan fange eller rede flest?

Er en fangeleg, hvor en deltager er !søndenvind!, og en deltager er !nordenvind!

Nordenvinden skal fange deltagerne. De som bliver fanget af nordenvinden, skal stille sig med spredte ben. Søndenvinden skal befri de fangede, med at kravle mellem benene på dem som er fanget.

Alternativ:

Legen kan også leges holdvis, hvor et hold er søndenvind og et hold er nordenvind. Et af holdene har veste på eller er markeret således at de to hold kan skelnes fra hinanden.

Man kan stoppe legen halvvejs og snakke strategi. Hvis alle på holdene er mod alle de andre på det andet hold, så burde legen stå rimelig lige. Men hvis deltagerne på holdene danner tag-teamet, så kan man skabe sig en fordel i legen. Man kan bruge legen til et oplæg om samarbejde.

Deltagerantal:

8 til 36

Materialer:

-

Sted:

Ude.

Download:

-